goneis

teachers

Teenagers

Tcomum

 

teacher-and-student     Η σχολική εκπαίδευση είναι μια προέκταση του ρόλου της οικογένειας και της κοινότητας αντισταθμίζοντας πολλές φορές κάποιες ανεπάρκειές τους. Οι παιδαγωγοί, παράλληλα με την προαγωγή της γνώσης, λειτουργούν ως μεσολαβητές ανάμεσα στον κόσμο των παιδιών και των ενηλίκων και ως πρότυπα ταύτισης για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Σπουδαίο ρόλο σ’ αυτό παίζει ο βαθμός ευαισθητοποίησης του παιδαγωγού και η ικανότητά του να διδάσκει, με σεβασμό για το παιδί σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Παράλληλα η καλύτερη κατανόηση των προσωπικών βιωμάτων του και της επίδρασής τους στα δυναμικά των σχέσεων με τους μαθητές, στηρίζει το λειτούργημά του. Στόχος όλων μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζήσουν σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που παράλληλα με την γνώση, θ’ αποκτήσουν μια θετική προσδοκία για το μέλλον, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι συμμετέχουν και αυτά στην δημιουργία του. Ενισχύεται επίσης το αίσθημα του “ανήκειν” στην ομάδα των συν-ομηλίκων και η ικανότητα να δέχονται και να τηρούν τα όρια και τους κανόνες.

     Σταθερός άξονας των παρεμβάσεων μας εκτός από την οικογένεια, είναι το σχολείο. Οι δύο αυτοί θεσμοί ορίζουν ουσιαστικά τρεις πληθυσμούς. Το παιδαγωγικό προσωπικό (νηπιαγωγούς, δασκάλους και καθηγητές), τους γονείς και τα παιδιά.
     Τελικός στόχος μας είναι μια σφαιρική παρέμβαση που να εμπεριέχει και τους τρεις πληθυσμούς ενός σχολείου.

 

1. Νηπιαγωγοί


     Οι παρεμβάσεις μας με τους νηπιαγωγούς διαπνέονται από τη φιλοσοφία μας, της σπουδαιότητας που έχει η πρόληψη της εξαρτητικής συμπεριφοράς από την πρώιμη παιδική ηλικία. Έτσι, στρέφονται στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την ψυχο-εκπαίδευση των παιδαγωγών των νηπιαγωγείων και των παιδικών σταθμών των Δήμων Αγ. Παρασκευής και Χολαργού.

     Οι εμπειρίες και η ποιότητα της σχέσης μας με τους κοντινούς μας ανθρώπους, τους άλλους που μας φροντίζουν, επηρεάζει βαθιά τη σχέση με τον εαυτό μας, την αισιοδοξία και την ικανότητα να σχετιζόμαστε και να χειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις αργότερα, στην ενήλικη ζωή μας. Η σχέση με έναν ενήλικα ο οποίος είναι τρυφερός και δυνατός, που μπορεί να εμπεριέξει τα θετικά και αρνητικά συναισθηματικά βιώματα του παιδιού, δηλαδή να αντέχει τους φόβους, την επιθετικότητα και τη θλίψη, αλλά και να βιώνει τη χαρά του αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ανάπτυξη του παιδιού. Οι νηπιαγωγοί παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη συναισθηματική ζωή των παιδιών. Είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίησή τους στην πρόληψη των ψυχικών δυσκολιών και βελτίωση της ικανότητας να αναγνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών.

 • Ψυχοεκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια
 • Ομάδα εποπτείας

 


2. Δάσκαλοι

 • Ψυχοεκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια
 • Ομάδα εποπτείας σε δασκάλους που έχουν εκπαιδευτεί από εμάς σε υλικά Αγωγής Υγείας ( όπως «Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού») και συζήτηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν μέσα στην ομάδα-τάξη.
 • Βραχείες παρεμβάσεις στο Σύλλογο Διδασκόντων κατόπιν αιτήματος τους, για θέματα που τους απασχολούν

 

3. Καθηγητές

Modern Teacher RightΕίναι σημαντική η ευαισθητοποίηση του παιδαγωγού στα αναπτυξιακά ζητήματα της εφηβείας και η ενίσχυση της ικανότητάς του να σχετίζεται με σεβασμό προς τον έφηβο ως ξεχωριστή προσωπικότητα και διευκολύνοντας το πέρασμά του στην ενήλικη κατάσταση. Σημαντικό ρόλο παίζει η προσωπική ανάπτυξη του παιδαγωγού, που επηρεάζει την ικανότητα στη σχέση με το παιδί μέσα στην τάξη και το ύφος της διδασκαλίας. Μπορεί ακόμα να συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας και την επικράτηση ενός κλίματος δημιουργικότητας και συμμετοχής. Μ’ αυτό τον τρόπο, το σχολείο δρα προληπτικά και ως προστατευτικός παράγοντας, προάγοντας με ξεκάθαρο και συστηματοποιημένο τρόπο την ψυχική ανάπτυξη.

Εξάλλου η εφηβεία είναι η κρίσιμη ηλικία επαναδιαπραγμάτευσης των πρωταρχικών συγκρούσεων και επομένως, μία δεύτερη ευκαιρία επίλυσής τους. Οι προληπτικές παρεμβάσεις είναι σημαντικές γιατί η προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης του εφήβου από την οικογένεια, η διαδικασία αναζήτησης ταυτότητας και η διαμόρφωση της ικανότητας σε μία κοινωνία σε κρίση, μπορεί να οδηγήσουν τον έφηβο σε αναζήτηση «ψευδών» λύσεων, στην υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών ή σε ψυχικό αδιέξοδο.

Στόχος όλων μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζήσουν σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, που παράλληλα με τη γνώση θα αποκτήσουν μια θετική προσδοκία για το μέλλον, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι συμμετέχουν και αυτά στη δημιουργία του.Είναι σημαντικό το σχολείο να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των παιδιών και του «ανήκειν» σε μια ομάδα, των συνομηλίκων, μέσα στην οποία μαθαίνουν να δέχονται και να τηρούν τα όρια και το δημοκρατικό κανόνα.


Ψυχοεκπαιδευτικά βιωματικά σεμινάρια που αφορούν
 - Είτε στην καλύτερη κατανόηση των προσωπικών μας βιωμάτων μέσα από την οικογένεια προέλευσης και την ενδεχόμενη επανάληψή τους στις καθημερινές προσωπικές και επαγγελματικές μας σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον και ευαισθητοποίηση στα δυναμικά της εφηβεία.
 - Είτε σε θεματολογία όπως «σχολικός εκφοβισμός», εξαρτήσεις, διαχείριση τάξης, εκπαίδευση σε υλικά Αγωγής Υγείας «Στηρίζομαι στα πόδια μου»


Ομάδα εποπτείας
σε καθηγητές που έχουν συμμετάσχει στα σεμινάρια μας
και που αφορά στη συζήτηση των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν μέσα στην ομάδα-τάξη.

Βραχείες παρεμβάσεις
Συχνά επιλέγουμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων της κάθε σχολικής μονάδας πραγματοποιούμε ευέλικτα σχήματα συνεργασίας σε άμεσο χρόνο.
Πραγματοποιούμε 1-3 συναντήσεις επί τόπου στη σχολική μονάδα με το σύνολο των εκπαιδευτικών προκειμένου να κατανοήσουμε και να διαχειριστούμε μαζί πρακτικά επίκαιρα ή επείγοντα ζητήματα που προκύπτουν με συγκεκριμένες συμπεριφορές, μαθητές, τμήματα.

 

 

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

 

xeria

Η ανάγκη για δράση, παρότι είναι κατανοητή και σεβαστή σαν έκφραση τής γονικής αγωνίας, χωρίς την απαραίτητη γνώση είναι τυφλή. Εμείς φροντίζουμε οι δράσεις μας να απορρέουν από μία φιλοσοφία συνολικής πρόληψης των εξαρτητικών συμπεριφορών μέσω της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στην οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, με:

  •  - Ψυχο-παιδαγωγικά σεμινάρια, βιωματικές ομάδες εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων  
  •  - Βιωματικές ομάδες γονέων.  
  •  - Βιωματικές ομάδες και εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας με τους εφήβους μαθητές. 
  •  - Παρεμβάσεις στη κοινότητα με την μορφή ομιλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
  •  - Εθελοντισμός

 

Διαβάστε Περισσότερα          .

 

 

 

people-icon
Λίγα λόγια για το κέντρο
Προσωπικό

folder-docs

Επιστημονικά
Άρθρα

 

 gallery1

Photo
Gallery

   
   

 

fb     twit     gplus

 

utube     linked     pinterest 

 

Social
Media